Każdy rodzaj materiału wymaga odpowiedniej techniki łączenia. Spawalnictwo to proces spajania czyli łączenia tworzyw konstrukcyjnych. Osoba pracująca jako spawacz odpowiedzialna jest za spawanie elementów stalowych, budynków oraz urządzeń. Obecnie najpopularniejszymi metodami są metody MIG, MAG oraz TIG/GTAW.

Różnice

Spawanie MIG MAG należą do jednych z najpopularniejszych metod w spawalnictwie. Spawanie metodą MIG/MAG polega na spawaniu za pomocą łuku elektrycznego wytwarzanego pomiędzy elektrodą topliwą a spawanym materiałem. Jako gazy osłonowe obojętne najczęściej stosuje się argon lub mieszanki gazów (np.: argon/CO2 -18%). Metoda ta polega na stapianiu spawanego metalu i materiału elektrody topliwej ciepłem łuku spawalniczego jarzącego się pomiędzy spawanym elementem a końcówką elektrody topliwej w atmosferze gazu ochronnego. Różnica między jedną, a drugą polega przede wszystkim na użyciu innego gazu osłonowego, który zabezpiecza jeziorko ciekłego metalu przed działaniem tlenu z powietrza atmosferycznego.

Skupmy się teraz na metodzie TIG/GTAW. Spawanie tą metodą może być stosowane we wszystkich miejscach, a jego prawidłowe wykonanie gwarantuje spoinę o najlepszej jakości. Metoda ta wymaga jednak większej koncentracji, uwagi oraz koordynacji ruchów spawacza w porównaniu ze spawaniem innymi metodami.

Zalety TIG oraz MIG/MAG

Zalety MIG/MAG:

 • Wszechstronność
 • Duża szybkość spawania
 • Operatywność.
 • Możliwość obserwacji łuku i jeziorka spawalniczego.
 • Dobre wtopienie przy niewielkim nagrzaniu elementu spawanego.
 • Występowanie niewielkiej ilości żużla, niewielki nakład pracy potrzebny do jego usunięcia.
 • Możliwość spawania we wszystkich pozycjach.
 • Wysoka wydajność procesu.
 • Niewielkie odkształcenia spawanych elementów
 • Możliwość mechanizacji i robotyzacji procesu

 

Zalety TIG:

 • najlepsza ze wszystkich metod spawania jakość połączeń
 • możliwość zrobotyzowania
 • spawanie elementów o szerokim zakresie grubości (jedyna metoda do napawania i spawania artystycznego detali poniżej 1 mm grubości; tylko w trybie impulsowym z łukiem prowadzącym służącym do lepszego celowania w miejsce wykonania spoiny)
 • możliwość spawania we wszystkich pozycjach

AMIR-FEDER Metal

Jako firma specjalizująca się w wyżej wymienionych metodach spawania zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie internetowej. Z chęcią udzielimy odpowiedzi na dodatkowe pytania oraz dokonamy indywidualnej wyceny usług. Zapraszamy do kontaktu.