Spawanie TIG i GTAW

Spawanie TIG czyli Tungsten Inert Gas lub spawanie GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) to metoda spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych. Używanymi w tej metodzie gazami są argon, hel lub ich mieszanki. (TIG, metoda 141). Łuk jarzy się pomiędzy elektrodą nietopliwą wykonaną z czystego wolframu lub wolframu uszlachetnionego tlenkami, a spawanym materiałem.

W większości przypadków elektroda wolframowa (palnik TIG) podłączana jest do bieguna ujemnego, a zacisk masy do bieguna dodatniego spawarki. Powoduje to wydzielanie się większej ilości ciepła w miejscu powstawania spoiny i jednocześnie mniejsze obciążenie elektrody wolframowej. Dzieje się tak dlatego, że elektrony przepływają od minusa do plusa. Spawanie TIG pozwala na otrzymywanie najwyższej jakości spoin w stalach niestopowych i niskostopowych, nierdzewnych. Metoda spawania TIG świetnie sprawdza się również w przypadku takich materiałów jak aluminium, miedź i tytan.

Jakie są zalety spawania TIG i GTAW?
– jest to najlepsza ze wszystkich metod spawania
– połączenia wykonane tą metodą są bardzo trwałe
– jedyna metoda do napawania i spawania artystycznego detali poniżej 1mm
– umożliwia spawanie elementów o szerokim zakresie grubości
– spawanie możliwe jest we wszystkich pozycjach

W przypadku spawania ręcznego istnieje ryzyko niewielkiej wydajności. Jednakże jakość wykonanych spoin w pełni to rekompensuje. Przy spawaniu TIG lub GTAW na otwartej przestrzeni, niezbędna jest dodatkowa osłona przed wiatrem.

Spawanie MIG – spawanie MAG

Czym wyróżnia się spawanie MIG i spawanie MAG? Metal Inert Gas lub Metal Active Gas, bo tak brzmi rozwinięcie skrótów MIG i MAG – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG, metoda 131) lub aktywnych (MAG, metoda 135). Najczęściej jako gazy osłonowe obojętne najczęściej się argon lub hel. Natomiast jako gazy osłonowe aktywne – dwutlenek węgla lub jego mieszaninę z argonem. W metodzie spawania MIG/MAG łuk elektryczny jarzy się między spawanym materiałem, a elektrodą w postaci drutu. Łuk oraz jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu obojętnego lub aktywnego. Metoda ta świetnie sprawdza się w przypadku spawania większości metali. Wystarczy jedynie dobrać odpowiednie dla danego metalu druty elektrodowe i gaz osłonowy.

Zalety spawania MIG i MAG:
– spoiny wysokiej jakości
– duża wydajność
– możliwość spawania elementów o szerokim zakresie grubości
– spawanie może odbywać się we wszystkich pozycjach

Spawanie MAG przeznaczone jest wyłącznie do spawania stali niestopowych. Należy pamiętać, że podczas spawania MIG z osłoną z dwutlenku węgla występuje duży rozprysk metalu. Jeżeli spawanie odbywa się na przestrzeni otwartej przestrzeni, należy zastosować osłonę chroniącą przed wiatrem. Brzegi spawanych elementów należy uprzednio przygotować. Trzeba także mieć na uwadze, że jakość ręcznego spawania MIG/MAG w dużej mierze zależna jest od zdolności manualnych spawacza.