Spawanie TIG i GTAW

Tungsten Inert Gas (spawanie TIG), oraz spawanie Gs Tungsten Arc Welding (zwane również spawaniem GTAW) są metodami spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych. Gazami, które są używane w tej metodzie, jest argon i hel, a także mieszanki tych gazów. Nietopliwa elektroda jest wykonana z czystego wolframu albo z wolframu, który został uszlachetniony tlenkami. Pomiędzy tą elektrodą a spawanym materiałem żarzy się łuk.

Elektroda wolframowa (palnik TIG) w ogromnej ilości przypadków jest podłączana do bieguna ujemnego, do bieguna dodatniego spawarki po

dłączany jest zaś zacisk masy. Z tego powodu wzrasta ilość wydzielanego ciepła (w miejscu powstawania spoiny), a także maleje obciążenie elektrody wolframowej. Zjawiska te zachodzą, ponieważ elektrony przemieszczają się w kierunku od minusa do plusa. Spawanie TIG umożliwia otrzymywanie spoin najwyższej jakości – w stalach niskos

topowych i niestopowych, nierdzewnych. Spawanie metodą TIG doskonale nadaje się również do materiałów takich, jak aluminium, tytan i miedź.

Spawanie TIG i GTAW ma wiele zalet:

  • Pozwala na uzyskanie wyjątkowo trwałych połączeń
  • Jest uznane za najlepszą metodę spawania
  • Jest jedyną metodą umożliwiającą napawanie i spawanie artystyczne elementów mniejszych niż 1mm
  • Pozwala na spawanie elementów o bardzo różnej grubości
  • Umożliwia spawanie w każdej pozycji

Spawanie ręczne niesie za sobą ryzyko niedużej wydajności pracy. Jakość wykonania spoin jednak rekompensuje to w zupełności. Podczas spawania TIG i GTAW w terenie otwartym, konieczna jest osłona osoby pracującej przed wiatrem.

 

 

Spawanie MIG – spawanie MAG

Co charakteryzuje spawanie MIG i spawanie MAG? (Metal Inert Gas i Metal Active Gas)? Jest to spawanie elektrodą topliwą w o

słonie gazów obojętnych (MIG, metoda 131) lub aktywnych (MAG, metoda 135). Gazami osłonowymi są na ogół argon lub hel, zaś gazami osłonowymi aktywnymi – dwutlen

ek węgla, lub też jego mieszanina z argonem. Łuk elektryczny, w metodzie spawania MIG/MAG, jarzy się pomiędzy elektrodą (będącą w postaci drutu) oraz spawanym materiałem. Jeziorko ciekłego metalu i łuk ochraniane są przez strumień aktywnego lub obojętnego gazu.

Przy spawaniu większości metali to właśnie ta metoda sprawdza się najlepiej. Kluczem do sukcesu jest dobór odpowiednich dla danego materiału materiałów osłonowych i drutów elektrodowych.

 MIG i MAG – zalety

  • Doskonałej jakości spoiny
  • Wysoka wydajność
  • Możliwość spawania elementów różnej grubości
  • Możliwość spawania w każdej pozycji

Spawanie MAG można wykorzystywać tylko i wyłącznie podczas spawania niestopowych stali. Ważne jest również to, by pamiętać, że przy spawaniu MIG z osłoną z dwutlenku węgla obecny jest duży rozprysk metalu. Podczas spawania na otwartej przestrzeni, niezbędna jest ochrona przed wiatrem w postaci dodatkowej osłony. Brzegi elementów należy przed spawaniem przygotować. Nie można zapomnieć o tym, że jakość spawania ręcznego MIG/MAG zależy w ogromnej mierze od umiejętności manualnych, jakie posiada osoba spawająca.